Elementy są pierwiastkami śladowymi

Moc. Składniki odżywcze

Minerały i pierwiastki śladowe

A. Substancje mineralne

Pod względem ilościowym najważniejszym składnikiem nieorganicznym żywności jest woda. U osoby dorosłej dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi około 2,4 litra. Liczba ta obejmuje wodę, która wchodzi do organizmu z pokarmem stałym i płynnym, w postaci napojów, a także wodę produkowaną w łańcuchu oddechowym (patrz str. 142). Szczególna rola wody we wspieraniu procesów życiowych została szczegółowo omówiona w pkt. 32.

Elementy życiowe dzielą się na makroelementy (dzienne zapotrzebowanie> 100 mg) i mikroelementy (dzienne zapotrzebowanie 2+, PO4 3-, wiązanie Fe 2+, I -, wydalanie H2O, Na +, Ca 2+, PO4 3-.

Ilość substancji mineralnych wchłanianych z pożywienia z reguły zależy od metabolicznych potrzeb organizmu, aw niektórych przypadkach od składu produktów spożywczych. Wapń można uznać za przykład działania kompozycji spożywczej. Kwasy mlekowy i cytrynowy przyczyniają się do absorpcji jonów Ca2 +, podczas gdy jon fosforanowy, jon szczawianowy i kwas fitynowy hamują wchłanianie wapnia z powodu kompleksowania i tworzenia słabo rozpuszczalnych soli (fityny).

Niedobór substancji mineralnych nie jest tak rzadki: występuje z różnych powodów, na przykład z powodu monotonnego odżywiania, osłabionej strawności, w różnych chorobach. Niedobór wapnia może wystąpić podczas ciąży, jak również z krzywicą lub osteoporozą. Niedobór chloru powstaje z powodu dużej utraty jonów Cl - z silnymi wymiotami. Ze względu na brak jodu w pożywieniu w wielu częściach Europy Środkowej, warunki niedoboru jodu i wola stały się powszechne. Niedobór magnezu może wystąpić z powodu biegunki lub monotonnego odżywiania podczas alkoholizmu. Brak pierwiastków śladowych w organizmie często objawia się upośledzeniem tworzenia krwi, tj. Niedokrwistością.

Ostatnia kolumna zawiera listę funkcji wykonywanych przez organizm dla tych minerałów. Z danych w tabeli wynika, że ​​prawie wszystkie makroelementy działają w organizmie jako składniki strukturalne i elektrolity. Funkcje sygnalizacyjne są wykonywane przez jod (jako część jodotyroniny) i wapń. Większość pierwiastków śladowych jest kofaktorami białek, głównie enzymów. Pod względem ilościowym w organizmie dominują białka zawierające żelazo, hemoglobina, mioglobina i cytochrom, a także ponad 300 białek zawierających cynk.

Makro i elementy śladowe

Wiadomo, że organizmy zawierają różne pierwiastki chemiczne. Jednocześnie organizm ludzki potrzebuje regularnego przyjmowania pierwiastków z zewnątrz, tj. Żywności zrównoważonej chemicznie, ponieważ brak lub nadmiar jakiegokolwiek z pierwiastków niekorzystnie wpływa na zdrowie ludzkie. W zależności od stężenia pierwiastka chemicznego w organizmie człowieka, są one konwencjonalnie podzielone na makro- i mikroelementy.

Makroelementy są uważane za pierwiastki chemiczne, których zawartość w organizmie przekracza 0,005% masy ciała. Zawartość makroskładników w ciele jest dość stała, ale nawet stosunkowo duże odchylenia od normy są zgodne z aktywnością życiową organizmu. Ta grupa obejmuje wodór, węgiel, tlen, azot, sód, magnez, fosfor, siarkę, chlor, potas, wapń. Około 96% masy ciała ludzkiego stanowi: wodór (H), tlen (O), węgiel (C), azot (N). Wchodzą do organizmu głównie w formie związanej z pożywieniem, wodą, powietrzem i biorą udział w większości reakcji chemicznych zachodzących w ciele. Ponadto pierwiastki te są częścią białek, tłuszczów i węglowodanów.

Wapń (Ca), fosfor (P), potas (K), sód (Na), chlor (Cl), magnez (Mg) i siarka (S) należą do tej samej grupy pierwiastków chemicznych. Ich udział stanowi łącznie około 4% masy ciała. Ich rola sprowadza się do:

 • udział w procesach plastycznych i budowie tkanek (na przykład P i Ca są głównymi składnikami strukturalnymi kości);
 • utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej i metabolizmu wody i soli;
 • utrzymywanie składu soli krwi i udział w strukturze tworzących ją elementów;
 • udział w strukturze i funkcji większości układów i procesów enzymatycznych w organizmie.

Makroelementy są z reguły skoncentrowane w tkankach łącznych (mięśniach, kościach, krwi), będąc częścią związków organicznych. Określają one tworzywo sztuczne głównych tkanek podtrzymujących, a także wspierają podstawowe właściwości środowiska wewnętrznego organizmu jako całości (homeostaza): wartość pH, ciśnienie osmotyczne, równowaga kwasowo-zasadowa, stabilność układów koloidalnych w organizmie.

Pierwiastki śladowe nazywane są cząstkami zawartymi w ciele w bardzo małych ilościach. Ich zawartość nie przekracza 0,005% masy ciała, a stężenie w tkankach nie przekracza 0,000001%. W związku z tym często nazywane są „śladowymi” pierwiastkami chemicznymi.

Ich stężenia są takie, że nie można ich oznaczyć analitycznie za pomocą prostych metod, ale nawet jeśli można określić ich zawartość w żywności lub dodatkach do żywności, znacznie trudniej jest określić ich rolę w procesach życiowych. Ponadto elementy te, ze względu na ich znikome stężenia, są łatwe do przedawkowania, co może prowadzić do zatrucia organizmu.

Nawet niewielkie odchylenia w zawartości mikroelementów od normy powodują poważne choroby. Analiza zawartości poszczególnych mikroelementów w narządach i tkankach jest czułym testem diagnostycznym, który pozwala wykryć i leczyć różne choroby. Zatem zmniejszenie zawartości cynku w osoczu krwi jest obowiązkową konsekwencją zawału mięśnia sercowego. Spadek zawartości litu we krwi jest wskaźnikiem choroby nadciśnieniowej.

Wśród pierwiastków śladowych emitowana jest specjalna grupa niezbędnych pierwiastków śladowych - pierwiastków śladowych, których regularne spożycie z pożywieniem lub wodą w organizmie jest absolutnie niezbędne do jego normalnego funkcjonowania. Niezbędne pierwiastki śladowe są częścią enzymów, witamin, hormonów i innych substancji biologicznie czynnych. Niezastąpionymi mikroelementami są żelazo (Fe), jod (I), miedź (Cu), mangan (Mn), cynk (Zn), kobalt (Co), molibden (Mo), selen (Se), chrom (Cr), fluor ( F).

Pierwiastki śladowe są nierównomiernie rozłożone między tkankami i często mają powinowactwo do określonego typu tkanek i narządów. Tak więc cynk gromadzi się w trzustce; molibden - w nerkach; bar - w siatkówce; stront - w kościach; jod jest w tarczycy.

Jakie elementy należą do makroelementów i jakie elementy - do mikroelementów

Jakie elementy należą do makroelementów, a jakie - do mikroelementów?

Odpowiedź

Makroelementy obejmują siarkę, żelazo, magnez, wapń, potas, sód, fosfor, chlor. Dziesiątki i setki miligramów makroelementów na 100 g tkanki.

Pierwiastki śladowe są znacznie mniejsze: średnio 100 g tkanki można wykryć dziesiątymi, setnymi, a nawet tysięcznymi miligramów tych substancji. Pierwiastki śladowe obejmują kobalt, cynk, fluor, jod i inne pierwiastki.

Do pierwiastków śladowych są. Krótki opis pierwiastków śladowych

Rola minerałów w procesach życiowych nie może być przeceniona. Te pierwiastki chemiczne biorą udział w różnych procesach biochemicznych, które pozwalają żywemu organizmowi rosnąć, rozwijać się i rozmnażać.

Śledzenie pierwiastków i makroskładników

Biolodzy dzielą wszystkie pierwiastki chemiczne zawarte w naszym ciele na dwie duże grupy: makro i mikroelementy. Substancje obecne w organizmie w stosunkowo dużych ilościach należą do makroelementów. Wśród nich - magnez, wapń, sód, fosfor i sód. Są budulcem naszych wewnętrznych narządów i tkanek.

Ale o wiele bardziej interesująca jest rola innych składników obecnych w naszym ciele w śladowych ilościach. Jakie elementy należą do pierwiastków śladowych i jaka jest ich rola w organizmie?

Mikro akceleratory

Jak wiadomo, wiele procesów chemicznych jest znacznie szybszych w obecności katalizatora. A pierwiastki śladowe obejmują elementy, które pełnią podobną rolę w procesach biochemicznych organizmów żywych. Składniki te, jak powiedzieliśmy, zawarte są w ciałach żywych istot w skąpych ilościach.

Większość substancji należących do grupy pierwiastków śladowych wchodzi do systemów podtrzymywania życia ze środowiska zewnętrznego i tylko niewielka ich liczba może być regenerowana przez nasz organizm na własną rękę.

Co to są pierwiastki śladowe i co się stanie, jeśli ich nie weźmiesz?

Niezbędne składniki odżywcze, które wpływają na procesy życiowe, są niezbędnymi składnikami odżywczymi (niezbędne czynniki odżywcze). Mikroelementy obejmują:

Zawartość niektórych z nich jest tak mała, że ​​można ją zmierzyć tylko za pomocą specjalnych środków do analizy. Ale wraz z całkowitym brakiem lub niedostatecznym spożyciem pierwiastków śladowych do organizmu, wzrost zatrzymuje się, zaczynają się procesy degradacji: naruszane są procesy metaboliczne, algorytmy podziału komórki, przekazywanie informacji dziedzicznych. Kompleks chorób spowodowanych brakiem pierwiastków śladowych nazywany jest mikroelementami.

Przyczyny mikroelementozy mogą być różne. Tak więc stały napływ izotopów promieniotwórczych i promieniowania tła jest zawsze pompowany przez brak równowagi pierwiastków śladowych w organizmie człowieka. Wśród drugorzędnych czynników występowania tej choroby powinny być złe pożywienie, brak świeżego powietrza, naturalne światło, słaba jakość wody pitnej, siedzący tryb życia.

Istotnym czynnikiem prowadzącym do utraty pierwiastków śladowych jest regularne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie środków odurzających. Najczęściej niezdrowy styl życia powoduje niedobór wapnia, cynku, selenu, jodu, magnezu. Aby zrekompensować brak tych substancji, ciało działa zgodnie z algorytmem, który biologowie nazwali mechanizmem zastępczym.

Pierwiastki śladowe i mechanizmy substytucji

Przy normalnym funkcjonowaniu wszystkich narządów ciało otrzymuje niezbędne elementy ze środowiska w ilości, w jakiej jest potrzebne. Ale co się stanie, jeśli niezbędny element nie wejdzie do ciała? Rozważ to z prostym przykładem.

Pierwiastki śladowe obejmują wapń i jego związki, które są niezbędne do tworzenia tkanki kostnej. Jeśli ta substancja nie zostanie odebrana przez organizm w wystarczających ilościach, zastąpi ją inną, której struktura jest jak najbardziej zbliżona do struktury chemicznej brakującego elementu. Tak więc wspólnym pierwiastkiem śladowym z grupy wapniowej jest stront-90. Jego radioaktywny izotop znajduje się w glebie i atmosferze dużych miast przemysłowych. A jeśli organizm nie ma wystarczającej ilości wapnia, to jest to stront-90 - najbardziej prawdopodobny kandydat do zastąpienia. Jakie jest ryzyko takiej zmiany?

Stront gromadzi się w organizmie za pomocą tego samego mechanizmu, co wapń - w kościach, zębach, włosach i naczyniach krwionośnych, powodując różne choroby i wywołując powstawanie złośliwych guzów. Jeśli osoba przejdzie na zdrową dietę na czas, szkodliwy stront jest stopniowo wypłukiwany z organizmu, rezygnując z miejsca wapnia.

Dlaczego potrzebujesz suplementów diety

Dlatego każdy z nas musi podjąć właściwą decyzję i zapewnić naszemu organizmowi stały dopływ niezbędnych pierwiastków śladowych. Jeśli nie można radykalnie zmienić stylu życia, możesz zacząć zmieniać dietę, dodając tam biologicznie aktywne suplementy.

Pierwiastki śladowe obejmują wszystkie substancje, które można syntetyzować za pomocą nowoczesnej farmakologii. Odpowiednio dobrane złożone suplementy diety nasycą organizm spektrum niezbędnych pierwiastków śladowych i witamin, zwiększą napięcie, wzmocnią układ odpornościowy.

Stałe przyjmowanie takich dodatków przyczynia się do usuwania radioaktywnych izotopów z ludzkich narządów wewnętrznych i ich zastąpienia trwałymi elementami.

pierwiastki śladowe są?

W tkankach ludzkiego ciała pierwiastki śladowe są zawarte w ilościach mniejszych niż 0,01%. Co więcej, organizm potrzebuje bardzo mało mikroelementów, dlatego często nazywane są pierwiastkami śladowymi (chociaż ważna jest rola każdego mikroelementu w organizmie). Pierwiastki śladowe obejmują brom, mangan, miedź, cynk, jod, kobalt, fluor, bor, chrom, krzem, lit, nikiel itp.

Jod Dorosły potrzebuje około 0,2 mg jodu dziennie. Głównymi źródłami jodu są ryby morskie, jarmuż morski, małże morskie, kraby i sól jodowana.

Mangan. Matka karmiąca potrzebuje do 1,5 mg manganu dziennie. Pierwiastek śladowy znajduje się w tak wielu produktach spożywczych: chleb żytni (razowy), wątroba, żółtka jaj, rośliny strączkowe, gryka, proso, brązowy ryż, orzechy, buraki, morele, truskawki, śliwki, jabłka.

Miedź. Dzienne zapotrzebowanie na osobę dorosłą w ​​miedzi wynosi 1,2 mg. Najważniejsze źródła miedzi dla organizmu to wątroba wołowa, wątroba halibuta, wątroba dorsza, niektóre ryby, ostrygi, skorupiaki, płatki owsiane i gryka, rośliny strączkowe, ogórki, buraki, sałata, grzyby, morele, wiśnie, suszone owoce, orzechy.

Selen. Zapotrzebowanie na selen u kobiet wynosi około 60 μg dziennie. Najważniejszymi źródłami selenu są: mięso, ryby, mleko, masło, skorupiaki, rośliny strączkowe, płatki zbożowe, orzechy, owoce cytrusowe, awokado, gruszki.

Chrome. Ciało matki karmiącej potrzebuje 2 do 2,5 mg chromu dziennie. Do najważniejszych źródeł chromu należą wątroba, czerwone mięso, żółtko jaja, owoce morza, fasola, groch, soja i gryka, ryż, jęczmień, proso, a także chleb, marchew, sałata i zielona cebula.

Do elementów śledzenia należą

Oszczędzaj czas i nie wyświetlaj reklam w programie Knowledge Plus

Oszczędzaj czas i nie wyświetlaj reklam w programie Knowledge Plus

Odpowiedź

Odpowiedź jest udzielona

Nikitasapper

Połącz Knowledge Plus, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi. Szybko, bez reklam i przerw!

Nie przegap tego ważnego - połącz Knowledge Plus, aby zobaczyć odpowiedź już teraz.

Obejrzyj wideo, aby uzyskać dostęp do odpowiedzi

O nie!
Wyświetlenia odpowiedzi są zakończone

Połącz Knowledge Plus, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi. Szybko, bez reklam i przerw!

Nie przegap tego ważnego - połącz Knowledge Plus, aby zobaczyć odpowiedź już teraz.

Śledzenie elementów

W ludzkim ciele co sekundę stale złożone reakcje chemiczne, które stanowią podstawę metabolizmu. Metabolizm zależy przede wszystkim od zaopatrzenia komórek ciała w użyteczne substancje niezbędne do ich żywotnej aktywności. Metabolizm polega na tworzeniu i przyswajaniu przez organizm nowych substancji, jak również rozpadu (rozkładu) składników odżywczych. Szybki przepływ chemicznych procesów metabolicznych wymaga wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury. Nie ma niezbędnego ciśnienia i temperatury dla szybkich reakcji chemicznych w naszym ciele, ale mimo to nadal postępują szybko. Szybkość takich reakcji zapewnia obecność katalizatorów (przyspieszaczy reakcji chemicznych). W roli takich katalizatorów są enzymy i pierwiastki śladowe. Mikroelementy to substancje, które biorą czynny udział w procesach metabolicznych, są bezpośrednio zawarte w narządach, tkankach, krwi i regulują funkcje życiowe całego organizmu. Pierwiastki śladowe wchodzą do naszego ciała wraz z pożywieniem, wodą i powietrzem. Wykazują one wzajemne oddziaływanie w organizmie (nadmiar jednego pierwiastka może powodować niedobór drugiego. Ponadto, brak jednego pierwiastka śladowego może być skompensowany przez inny podobny w strukturze, ale szkodliwy dla organizmu. Brak pierwiastków śladowych, jak również ich nadmiar, może prowadzić do różnych chorób. Przez ilość, wszystkie elementy u ludzi zwyczajowo dzieli się na makroelementy i mikroelementy.

Dzienna dawka spożycia makroskładników odżywczych wynosi ponad 200 mg. Elementy makro obejmują wapń, sód, potas, magnez, fosfor, siarkę, chlor.

Pierwiastki śladowe nazywane są substancjami. które są obecne u ludzi w małych ilościach. Mikroelementy obejmują aluminium, bor, brom, german, wanad, żelazo, jod, kadm, kobalt, lit, krzem, miedź, mangan, arsen, molibden, cynę, nikiel, rubid, ołów, selen, fluor, cynk, chrom.

Po przejściu poniższego linku możesz zapoznać się z każdym elementem i jego zawartością w spożywanej żywności. O tym, ile zbilansowanego pożywienia znajdą nasze mikroelementy, witaminy i nasze zdrowie, zależy w dużym stopniu.

Śledzenie pierwiastków i makroskładników

Każdy żywy organizm funkcjonuje w pełni tylko wtedy, gdy jest wystarczająco zaopatrzony w mikro i makroelementy. Pochodzą tylko z zewnątrz, nie są syntetyzowane niezależnie, ale pomagają strawić inne elementy. Ponadto takie pierwiastki chemiczne zapewniają sprawne funkcjonowanie całego organizmu i jego przywrócenie w przypadku "nieprawidłowego działania". Czym są makro i mikroelementy, dlaczego ich potrzebujemy, a także lista produktów zawierających jedną lub drugą opcję, oferuje nasz artykuł.

Śledzenie elementów

Zapotrzebowanie naszego organizmu na te chemikalia, zwane "pierwiastkami śladowymi", jest minimalne. Dlatego tak się stało, ale korzyści tej grupy są dalekie od ostatniego miejsca. Pierwiastki śladowe są związkami chemicznymi, które są zawarte w organizmie w znikomych proporcjach (mniej niż 0,001% masy ciała). Ich rezerwy muszą być uzupełniane regularnie, ponieważ są one wymagane do codziennej pracy i normalnego funkcjonowania organizmu.

Jakie produkty zawierają niezbędne pierwiastki śladowe:

W sumie najważniejsze dla naszych mikroelementów jest około trzydziestu. Są one klasyfikowane jako niezbędne dla naszego organizmu (często nazywane są istotnymi) i warunkowo niezbędne, których brak nie prowadzi do poważnych zakłóceń. Niestety, większość z nas doświadcza stałego lub okresowego braku równowagi pierwiastków śladowych, co może prowadzić do złego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Makroskładniki

Chemikalia, których zapotrzebowanie organizmu jest wyższe niż w pierwiastkach śladowych, nazywa się "makroelementami". Czym są makroskładniki? Zwykle nie są prezentowane w czystej postaci, ale w składzie związków organicznych. Wchodzą do ciała wraz z pożywieniem i wodą. Zapotrzebowanie dzienne jest również wyższe niż w pierwiastkach śladowych, więc brak konkretnego makrokomórki prowadzi do zauważalnego braku równowagi i pogorszenia się dobrostanu człowieka.

Wartość i źródła uzupełnienia makroskładników:

Przy niedostatecznym spożyciu niezbędnych mikro- i makroelementów deficyt jest wypełniany specjalnymi kompleksami multiwitaminowymi. Wybór odpowiedniego leku najlepiej wykonać u lekarza, w oparciu o specjalne testy. Będą pokazywać, czego dokładnie potrzebuje twoje ciało. Bardzo ważne jest również, aby nie dopuścić do nadpodaży pierwiastków, ponieważ może to prowadzić do znacznie bardziej skomplikowanych konsekwencji. Na przykład, wraz ze wzrostem wskaźnika zużycia bromu, selenu lub fosforu, organizm zostaje zatruty, a jego normalne działanie zostaje zakłócone.

Istnienie istotnych makro i mikroelementów odkryto stosunkowo niedawno, ale korzyści dla naszego organizmu nie można przecenić. Makro i mikroelementy biorą udział w ważnych procesach funkcjonowania, zapewniają strawność żywności. Brak jednego lub drugiego elementu negatywnie odbija się na ogólnej pracy systemów ciała, więc zdecydowanie należy zwrócić uwagę na maksymalną różnorodność diet i przepływ tych elementów z zewnątrz.

Jakie substancje należą do pierwiastków śladowych?

Są to pierwiastki chemiczne, ale ich udział w ludzkim ciele jest bardzo mały. Potrzebny do prawidłowego metabolizmu. W sumie w ciele ludzkim znaleziono ponad 70 z nich, a 43 z nich uważa się za konieczne i nie można ich zastąpić niczym innym.

O żelazie, jodzie, selenie, fluorze, cynku słyszymy częściej.

O bromie, wanadzie, krzemie, kobalcie znacznie mniej.

Najważniejsze dla ludzi, które są zawarte w żywności, są przedstawione w tabeli.

Śledzenie elementów

Pierwiastki śladowe to pierwiastki chemiczne niezbędne do przepływu procesów życiowych w żywych organizmach i zawarte w nich w bardzo małych ilościach (mniej niż 0,001%). Pomimo niewielkiej zawartości są one niezwykle potrzebne roślinom.

Pierwiastki śladowe są aktywnymi mikroelementami.

Spis treści:

Pierwiastki śladowe są rozmieszczone w skorupie ziemskiej w stężeniach nieprzekraczających 0,1%, aw żywej materii występują w ilości 10-3 -10-12%. Grupa pierwiastków śladowych obejmuje metale, niemetale, halogeny. Ich jedyną cechą wspólną jest niska zawartość w żywych tkankach.

Pierwiastki śladowe aktywnie uczestniczą w wielu procesach życiowych zachodzących w roślinach na poziomie molekularnym. Działając na układ enzymatyczny lub w bezpośrednim związku z biopolimerami roślinnymi, stymulują lub hamują przepływ procesów fizjologicznych w tkankach.

Przedmioty

Aby skorygować zawartość mikroelementów w glebie, opatrunek na liście uprawia się w okresie wegetacji, przed siewem nasion i materiału sadzeniowego, a także wprowadzeniem niezbędnych substancji w postaci nawozów do gleby.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Pierwiastki śladowe mają różne właściwości fizyczne i chemiczne. Należą do nich metale (cynk, miedź, mangan, kobalt, wanad, molibden), niemetale (bor), halogeny (jod).

Klasyfikacja pierwiastków śladowych

Pierwiastki chemiczne są podzielone na niezbędne dla roślin i użyteczne dla nich.

Wymagany

 • cykl życia rośliny nie może być zakończony bez elementu;
 • funkcje fizjologiczne wykonywane przy udziale określonego elementu nie są wykonywane, gdy jest on zastępowany innym elementem;
 • pierwiastek ten jest koniecznie zaangażowany w metabolizm rośliny.

Istnieje jednak wiele konwencji dotyczących używania tego terminu. Faktem jest, że trudności z jej wykorzystaniem pojawiają się już podczas porównywania konieczności jednego lub drugiego elementu do życia wyższych i niższych roślin, a zwłaszcza zwierząt i człowieka. Tak więc, na przykład, nie potwierdzono konieczności boru dla niektórych grzybów, potrzeba kobaltu do realizacji fizjologicznych funkcji wielu roślin jest kontrowersyjna. Niezaprzeczalnie niezbędne pierwiastki to mangan, cynk, miedź, molibden, bor, chlor, nikiel.

Przydatne

Obecnie tylko około 10 mikroelementów uważa się za niezbędne dla roślin, a kilka innych jest niezbędnych dla wąskiego kręgu gatunków. W przypadku pozostałych pierwiastków wiadomo, że mogą one stymulować rośliny, ale ich funkcje nie zostały ustalone. [5]

Niektóre właściwości fizyczne i chemiczne mikroelementów, zgodnie z danymi: [3] [9]

Element śledzenia

Stan fizyczny w normalnych warunkach

czarny proszek

srebrny metal

srebrny metal biały

twardy, błyszczący, błyszczący metal

metal czerwony, połamany różowy

Zawartość pierwiastków śladowych w przyrodzie

Pierwiastki śladowe występują niemal wszędzie w niewielkich ilościach: w skałach, glebie, roślinach i oczywiście u ludzi i zwierząt.

Bor. W niewielkich ilościach w składzie różnych związków można znaleźć we wszystkich glebach, wodzie, jako część organizmów roślinnych i zwierzęcych. [5]

Jod Tworzy kilka niezależnych minerałów, ale występuje w wielu jako izomorficzne zanieczyszczenia. [5]

Mangan. Jeden z najczęstszych elementów w litosferze. Dominuje w skałach glebotwórczych. [2]

Kobalt Zawartość w litosferze jest nieistotna. Obecne w roślinach, w tym przypadku rośliny strączkowe są bogatsze w kobalt niż zboża. [6]

Miedź. W skorupie - 0,01%. Występuje w stanie wolnym w postaci bryłek, czasem bardzo dużych rozmiarów. [7]

Cynk Szeroko rozpowszechniony w przyrodzie. Skały zawierają cynk w postaci prostego siarczku, a także zastępują magnez w krzemianach. [2]

Wanad. Odnosi się do rozproszonych elementów iw postaci wolnej od natury nie występuje. [7]

Molibden Związany z granitem i innymi kwasowymi skałami magmowymi. Jego zawartość w tych skałach waha się od 1-2 mg / kg. [5]

Czynniki określające stężenie pierwiastków śladowych w glebie

Zawartość pierwiastków śladowych w glebie zależy od wielu czynników i podlega wielu prawidłowościom:

 • Im więcej pierwiastków śladowych w skale, tym więcej z nich w glebie. Ta regularna, z pewnymi wyjątkami, regularność (na przykład jod) wynika z faktu, że głównym źródłem mikroelementów w glebie są skały macierzyste. Wiadomo, że w procesie długotrwałego formowania gleby występuje redystrybucja pierwiastków chemicznych pierwotnych skał, ale jednocześnie specyficzne właściwości i cechy chemiczne mikroelementów skał pozostają prawie zawsze w glebie. [1]
 • Stężenie pierwiastków śladowych w skałach glebotwórczych wzrasta wraz ze wzrostem zawartości glinki fizycznej i maleje wraz ze wzrostem zawartości piasku i gliny piaszczystej. Wynika to z faktu, że montmorylonit zawarty jest w glinach, które zawierają większą koncentrację pierwiastków śladowych niż kwarc zawarty w piasku. Zwykle w tym samym obszarze glebowym wzrasta wzorzec zwiększania zawartości pierwiastków śladowych z piasków do glinianych skał, ale istnieją znaczne różnice między skałami w różnych obszarach.
 • Jednym z czynników decydujących o zawartości mikroelementów w skałach jest węglan.
 • Gleby z reakcją zbliżoną do obojętnej zawierają więcej pierwiastków śladowych.
 • Skały glebotwórcze, znajdujące się w strefie czynnego oddziaływania wód podziemnych i podatne na proces zalania, nabywają pewną osobliwość w zawartości pierwiastków śladowych.
 • Gleby o zwiększonej akumulacji materii organicznej, z reguły, oraz pierwiastki śladowe dostarczane są w wystarczającym stopniu. Wynika to z faktu, że w pozostałościach roślinnych i osoczu mikroorganizmów występuje znaczna ilość pierwiastków śladowych. Substancje humusowe mają większą zdolność adsorpcji i absorbują jony pierwiastków śladowych ze środowiska.
 • Zawartość rozpuszczalnych w wodzie soli w glebie ma duży wpływ na obecność w niej pierwiastków śladowych.
 • Specyfika warunków glebowych również odcisnęła piętno na ilościowej zawartości pierwiastków śladowych w glebie.
 • Stężenie pierwiastków śladowych w wodzie gruntowej silnie wpływa na ich zawartość w glebie. W tym przypadku istnieje ścisły związek, ponieważ fluktuacja stężenia mikroelementów w glebie i wodzie gruntowej jest konsekwencją różnorodności pokrycia gleby i skał glebotwórczych. [1]

Lipoproteiny o wysokiej gęstości - HDL: co to jest norma, jak poprawić wydajność

Recenzja: Substytut cukru "Świetny życiodajnik" w tabletkach - Niezbędna rzecz dla tych, którzy podążają za wagą.